SZKOLENIE TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do obsługi telefonicznej:
 • Kluczowe aspekty obsługi klienta przez telefon
 • Rola telefonicznej obsługi klienta w sukcesie firmy
 1. Komunikacja werbalna:
 • Wyraźna i zrozumiała mowa
 • Unikanie żargonu i skomplikowanego słownictwa
 1. Techniki rozmowy telefonicznej:
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 • Efektywne zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
 1. Rozpoznawanie potrzeb klienta przez telefon:
 • Techniki diagnozowania potrzeb klienta
 • Personalizacja obsługi w oparciu o informacje zdobyte podczas rozmowy
 1. Rozwiązywanie problemów telefonicznych:
 • Identyfikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów klienta
 • Zastosowanie pozytywnego podejścia w trudnych sytuacjach
 1. Etykieta telefoniczna:
 • Zasady grzeczności i profesjonalizmu w rozmowach telefonicznych
 • Unikanie nieetycznych praktyk w telefonicznej obsłudze klienta
 1. Efektywne zamykanie rozmów:
 • Podsumowywanie rozmowy i planowanie dalszych działań
 • Zapewnienie klientowi pełnej satysfakcji po zakończonej rozmowie
 1. Obsługa klienta w sytuacjach kryzysowych:
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami przez telefon
 • Techniki łagodzenia napięć i rozwiązywania konfliktów
 1. Skuteczna prezentacja produktów i usług telefonicznie:
 • Techniki prezentacji korzyści i wartości produktów/usług
 • Wzbudzanie zainteresowania klienta
 1. Praca w systemie CRM i obsługa dokumentacji telefonicznej:
 • Wykorzystanie systemów Customer Relationship Management (CRM)
 • Skuteczne zarządzanie dokumentacją związaną z rozmowami telefonicznymi
 1. Obsługa klienta online przez telefon:
 • Zasady obsługi klienta w środowisku internetowym przez telefon
 • Komunikacja przez e-mail, czat i inne kanały online
 1. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych telefonicznie:
 • Negocjacje w kontekście rozmów telefonicznych
 • Osiąganie win-win w transakcjach biznesowych przez telefon
 1. Feedback od klienta jako narzędzie doskonalenia:
 • Znaczenie i analiza feedbacku od klientów po rozmowach telefonicznych
 • Implementacja zmian w oparciu o opinie klientów
 1. Bezpieczeństwo informacji w rozmowach telefonicznych:
 • Ochrona danych klientów
 • Przeciwdziałanie oszustwom telefonicznym
 1. Technologie wspierające telefoniczną obsługę klienta:
 • Wykorzystanie systemów IVR (Interactive Voice Response)
 • Automatyzacja procesów w obszarze telefonicznej obsługi klienta

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.