SZKOLENIE OBSŁUGA REKLAMACJI – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki obsługi reklamacji:
  • Definicja reklamacji i jej rola w obszarze obsługi klienta
  • Kluczowe cele skutecznej obsługi reklamacji
 2. Psychologia klienta w sytuacji reklamacji:
  • Zrozumienie emocji i oczekiwań klienta składającego reklamację
  • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi
 3. Proces obsługi reklamacji:
  • Etapy obsługi reklamacji - od zgłoszenia do rozwiązania
  • Efektywne zarządzanie czasem w obszarze reklamacji
 4. Umiejętności komunikacyjne w obsłudze reklamacji:
  • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Słuchanie aktywne w kontekście reklamacji
 5. Techniki rozwiązywania problemów klienta:
  • Identyfikacja problemów klienta zgłaszanych w reklamacjach
  • Skuteczne strategie rozwiązywania problemów
 6. Etyka w obszarze obsługi reklamacji:
  • Zasady etycznego postępowania w kontakcie z klientem reklamującym
  • Unikanie praktyk nieetycznych w obsłudze reklamacji
 7. Personalizacja obsługi reklamacji:
  • Indywidualne podejście do klientów reklamujących
  • Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań
 8. Negocjacje w obszarze reklamacji:
  • Zasady skutecznych negocjacji w kontekście reklamacji
  • Osiąganie win-win w transakcjach biznesowych
 9. Zarządzanie czasem w obszarze reklamacji:
  • Efektywne planowanie działań w obszarze obsługi reklamacji
  • Minimalizacja czasu rozpatrywania reklamacji
 10. Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych w obszarze reklamacji:
  • Skuteczne prezentowanie rozwiązań klientom reklamującym
  • Budowanie przekonywujących argumentów
 11. Rola technologii w obszarze obsługi reklamacji:
  • Wykorzystanie systemów CRM i narzędzi analitycznych
  • Automatyzacja procesów w obszarze reklamacji
 12. Zarządzanie konfliktami w obszarze reklamacji:
  • Identyfikacja sytuacji konfliktowych w obszarze reklamacji
  • Skuteczne rozwiązywanie sporów
 13. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w obszarze reklamacji:
  • Długofalowe strategie utrzymania klienta po reklamacji
  • Budowanie lojalności poprzez obsługę reklamacji
 14. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w obszarze reklamacji:
  • Techniki negocjacyjne w kontekście reklamacji
  • Osiąganie win-win w transakcjach biznesowych

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.