SZKOLENIE NEGOCJACJE W BIZNESIE – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do negocjacji w biznesie:
  • Definicja negocjacji i ich rola w biznesie
  • Kluczowe elementy skutecznych negocjacji
 2. Psychologia negocjacji:
  • Zrozumienie motywacji uczestników negocjacji
  • Emocje a proces negocjacyjny
 3. Strategie negocjacyjne:
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Określenie celów i priorytetów
 4. Umiejętności komunikacyjne w negocjacjach:
  • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Słuchanie aktywne w negocjacjach
 5. Negocjacje w sytuacjach konfliktowych:
  • Identyfikacja i zarządzanie konfliktami w trakcie negocjacji
  • Strategie rozwiązywania sporów
 6. Budowanie zaufania w negocjacjach:
  • Zasady budowania zaufania w relacjach biznesowych
  • Rola zaufania w procesie negocjacyjnym
 7. Negocjacje w zespole:
  • Koordynacja działań w negocjacjach zespołowych
  • Rola lidera w negocjacjach grupowych
 8. Techniki radzenia sobie z trudnymi negocjatorami:
  • Rozpoznawanie i skuteczne reagowanie na manipulacje negocjacyjne
  • Radzenie sobie z agresywnymi negocjatorami
 9. Negocjacje międzykulturowe:
  • Zrozumienie różnic kulturowych w kontekście negocjacji
  • Skuteczne dostosowywanie się do różnych stylów negocjacyjnych
 10. Negocjacje w relacjach B2B i B2C:
  • Specyfika negocjacji w kontekście relacji biznesowych
  • Odróżnianie negocjacji konsumenckich od biznesowych
 11. Etyka w negocjacjach:
  • Zasady etycznego postępowania w trakcie negocjacji
  • Unikanie praktyk nieetycznych w biznesowych rozmowach
 12. Negocjacje telefoniczne i online:
  • Skuteczne prowadzenie negocjacji przez telefon i internet
  • Wykorzystywanie narzędzi online w procesie negocjacyjnym
 13. Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych w negocjacjach:
  • Techniki prezentacyjne w kontekście negocjacji
  • Przekonywanie i budowanie argumentacji
 14. Zamknięcie negocjacji:
  • Techniki skutecznego zamykania transakcji
  • Wnioski i podsumowanie rozmów negocjacyjnych

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.