SZKOLENIE STORYTELLING W BIZNESIE  – 8 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Storytelling w biznesie:
 • Definicja Storytellingu i jego znaczenie w biznesie.
 • Rola Storytellingu w budowaniu marki i komunikacji z klientami.
 • Przykłady udanych strategii Storytellingu w różnych branżach.
 1. Elementy skutecznego Storytellingu:
 • Budowanie narracji: wstęp, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, zakończenie.
 • Kreowanie bohaterów i antagonistów w opowieściach biznesowych.
 • Używanie emocji w Storytellingu: jak angażować i wzmacniać więź z odbiorcami.
 1. Identyfikacja i rozwijanie historii marki:
 • Wydobycie istotnych elementów z historii marki: powstanie, wartości, misja.
 • Kreowanie spójnych narracji marki na różnych platformach i kanałach komunikacji.
 • Znaczenie autentyczności i transparentności w opowiadaniu historii marki.
 1. Techniki Storytellingu w prezentacjach i marketingu:
 • Opowiadanie historii w prezentacjach biznesowych: otwarcie, prezentacja problemu, rozwiązanie, zakończenie.
 • Wykorzystanie Storytellingu w treściach marketingowych: reklamy, kampanie społecznościowe, treści na stronie internetowej.
 • Budowanie spójnej narracji w strategii marketingowej.
 1. Praktyczne warsztaty Storytellingu:
 • Ćwiczenia praktyczne: tworzenie opowieści związanych z marką lub produktem.
 • Ocenianie i udzielanie feedbacku na opowieści uczestników.
 • Dzielenie się wskazówkami i najlepszymi praktykami w Storytellingu.
 1. Implementacja Storytellingu w działalności biznesowej:
 • Omówienie planu działania: jak zastosować nauki z szkolenia w codziennej pracy.

Szkolenie o łącznym czasie trwania 8 godziny pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.