SZKOLENIE SKUTECZNA PROMOCJA – 8 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do skutecznej promocji firmy:
 • Definicja skutecznej promocji firmy i jej znaczenie w marketingu.
 • Rola promocji w budowaniu świadomości marki i generowaniu sprzedaży.
 • Kluczowe elementy składowe skutecznej promocji: kreatywność, targeting, pomiar wyników.
 1. Badanie rynku i analiza konkurencji:
 • Analiza rynku: identyfikacja trendów, potrzeb klientów, zmian w zachowaniach konsumenckich.
 • Badanie konkurencji: analiza strategii promocyjnych konkurencyjnych firm, ich sukcesów i błędów.
 1. Wybór odpowiednich kanałów promocji:
 • Omówienie różnych kanałów promocji: online (np. media społecznościowe, reklamy Google, e-mail marketing), offline (np. reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama outdoorowa).
 • Wybór odpowiednich kanałów promocji z uwzględnieniem grupy docelowej, budżetu i celów promocyjnych.
 1. Tworzenie kreatywnych kampanii promocyjnych:
 • Planowanie kampanii promocyjnych: określanie celów, ustalanie przesłania, kreacja treści i grafik.
 • Wykorzystanie narzędzi do tworzenia treści promocyjnych (np. narzędzia graficzne, platformy do tworzenia reklam wideo).
 • Przykłady udanych kampanii promocyjnych i analiza ich elementów skuteczności.
 1. Mierzenie skuteczności promocji:
 • Metryki i wskaźniki sukcesu kampanii promocyjnych: zasięg, zaangażowanie, konwersje, ROI.
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych do pomiaru wyników (np. Google Analytics, Facebook Insights).
 • Analiza danych i dostosowanie strategii promocyjnej na podstawie wyników.
 1. Warsztaty i studium przypadków:
 • Praktyczne warsztaty: tworzenie planu promocji firmy dla wybranej branży.
 • Analiza przypadków: dyskusja nad przykładami udanych i mniej udanych kampanii promocyjnych.

Szkolenie o łącznym czasie trwania 8 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenie może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.