SZKOLENIE REKLAMA GRAFICZNA – 8 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do reklamy graficznej:
 • Definicja reklamy graficznej i jej znaczenie w dzisiejszym marketingu.
 • Rola reklamy graficznej w budowaniu świadomości marki i generowaniu sprzedaży.
 • Przykłady skutecznych reklam graficznych i ich wpływ na odbiorców.
 1. Elementy składowe reklamy graficznej:
 • Projektowanie efektywnych nagłówków i podpisów.
 • Wybór odpowiednich obrazów i grafik.
 • Rola kolorów i kompozycji w reklamie graficznej.
 1. Tworzenie reklam graficznych dla różnych platform:
 • Projektowanie reklam graficznych dla mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
 • Tworzenie banerów reklamowych dla witryn internetowych (Google Display Network).
 • Optymalizacja reklam graficznych dla różnych rozmiarów i formatów.
 1. Narzędzia i techniki do tworzenia reklam graficznych:
 • Przegląd popularnych narzędzi do tworzenia grafiki reklamowej (np. Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
 • Tworzenie animacji i GIF-ów reklamowych.
 • Wykorzystanie szablonów i gotowych projektów do szybkiego projektowania reklam graficznych.
 1. Testowanie i optymalizacja reklam graficznych:
 • Metody testowania skuteczności reklam graficznych (A/B testing).
 • Optymalizacja reklam graficznych na podstawie danych analitycznych.
 • Dostosowywanie reklam graficznych do różnych grup docelowych i etapów lejka zakupowego.
 1. Warsztaty i dyskusja:
 • Praktyczne ćwiczenia projektowania reklam graficznych.
 • Dyskusja nad najlepszymi praktykami i studium przypadków reklam graficznych.

Szkolenie o łącznym czasie trwania 8 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.