SZKOLENIE Z TRANSPORTU – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa w transporcie
 • Znaczenie bezpieczeństwa w transporcie
 • Statystyki wypadków drogowych
 1. Zasady bezpiecznej jazdy
 • Techniki defensywnej jazdy
 • Zapobieganie kolizjom
 • Distraction-free driving
 1. Bezpieczeństwo ładunku
 • Poprawne zabezpieczanie i mocowanie ładunku
 • Przepisy dotyczące przewozu różnych rodzajów ładunków
 1. Przepisy ruchu drogowego
 • Najważniejsze przepisy dotyczące ruchu drogowego
 • Nowości prawne i zmiany w przepisach
 1. Dokumentacja przewozowa
 • Konieczne dokumenty przy przewozie różnych towarów
 • Wzory dokumentów i ich wypełnianie
 1. Obsługa pojazdu
 • Prawidłowa obsługa i konserwacja pojazdu
 • Kontrole techniczne
 1. Bezpieczeństwo pojazdu
 • Systemy bezpieczeństwa w pojazdach
 • Awaryjne procedury i pierwsza pomoc
 1. Skuteczna komunikacja w transporcie
 • Komunikacja z centralą
 • Komunikacja z innymi uczestnikami ruchu
 1. Zarządzanie stresem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem podczas podróży
 • Skuteczne zarządzanie sytuacjami trudnymi

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia warsztatów.