SZKOLENIE REGULACJE PRAWNE W TRANSPORCIE – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do prawa transportowego:
 • Zarys ogólny struktury i zakresu prawa transportowego.
 • Podział prawa transportowego na kategorie, takie jak drogowe, morskie, lotnicze, kolejowe.
 1. Narodowe przepisy transportowe:
 • Przegląd i interpretacja przepisów krajowych regulujących transport.
 • Zasady licencjonowania, rejestracji i ubezpieczeń w transporcie.
 1. Międzynarodowe przepisy transportowe:
 • Omówienie umów międzynarodowych regulujących transport, takich jak Konwencja CMR dla transportu drogowego czy umowy w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
 1. Przepisy dotyczące przewozu towarów:
 • Zasady i obowiązki dotyczące przewozu ładunków.
 • Odpowiedzialność przewoźników i ładunkowych za szkody i utraty.
 1. Przepisy dotyczące transportu drogowego:
 • Rozporządzenie 561/2006 w sprawie czasu pracy kierowców.
 • Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych na drogach.
 1. Bezpieczeństwo i przepisy dotyczące ładunków:
 • Wymagania dotyczące bezpiecznego przewozu różnych typów ładunków.
 • Zasady identyfikacji i etykietowania towarów niebezpiecznych.

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.