SZKOLENIE OBSŁUGA BIURA I SEKRETARIATU – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Rola i obowiązki sekretariatu
 • Definicja roli sekretariatu w organizacji
 • Zadania i obowiązki sekretariatu
 • Współpraca z innymi działami firmy
 1. Organizacja pracy w biurze
 • Planowanie i zarządzanie czasem pracy
 • Organizacja dokumentów i archiwizacja
 • Skuteczne wykorzystanie technologii w pracy biurowej
 1. Komunikacja w biurze
 • Zasady efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Obsługa korespondencji mailowej i pocztowej
 • Telefonia biurowa: przyjmowanie i udzielanie informacji
 1. Obsługa urządzeń biurowych
 • Obsługa komputera i pakietu biurowego (np. Microsoft Office)
 • Korzystanie z urządzeń biurowych: drukarki, skanery, faksy
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych
 1. Organizacja spotkań i konferencji
 • Planowanie i przygotowanie spotkań
 • Rezerwacja sal konferencyjnych i zapewnienie niezbędnego wyposażenia
 • Sporządzanie protokołów z spotkań i konferencji
 1. Obsługa gości
 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów i gości
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla klientów
 • Zarządzanie wizytami i spotkaniami biznesowymi
 1. Sekretariat jako wsparcie zarządzania
 • Pomoc w przygotowywaniu prezentacji i raportów dla zarządu
 • Analiza danych i sporządzanie raportów na potrzeby zarządzania
 • Wspieranie działalności administracyjnej i organizacyjnej firmy
 1. Bezpieczeństwo informacji
 • Zasady ochrony danych osobowych
 • Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie informacji
 • Zapobieganie wyciekom danych i cyberzagrożeniom
 1. Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w pracy
 • Techniki asertywnego komunikowania się w miejscu pracy
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Budowanie pozytywnych relacji między pracownikami
 1. Samorozwój i doskonalenie umiejętności
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Podejmowanie inicjatywy w procesie nauki i doskonalenia

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.