KURS LINUX – 30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux:
 • Historia i rozwój systemu Linux
 • Różnice między różnymi dystrybucjami Linux
 1. Podstawy linuksa i terminala:
 • Podstawowe komendy terminala
 • Zarządzanie plikami i katalogami
 1. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Linux:
 • Proces instalacji systemu Linux
 • Konfiguracja podstawowych ustawień systemowych
 1. Zarządzanie kontami użytkowników:
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie kont użytkowników
 • Przydzielanie uprawnień i grupowanie użytkowników
 1. Zarządzanie prawami dostępu i bezpieczeństwem:
 • Kontrola dostępu do plików i katalogów
 • Konfiguracja zabezpieczeń systemowych, SELinux, AppArmor
 1. Konfiguracja i administracja siecią w systemie Linux:
 • Konfiguracja interfejsów sieciowych i protokołów
 • Zarządzanie połączeniami sieciowymi i ustawieniami IP
 1. Zarządzanie pakietami i aktualizacjami:
 • Używanie menedżera pakietów do instalacji i usuwania oprogramowania
 • Aktualizacja systemu i oprogramowania
 1. Zarządzanie procesami i zasobami systemowymi:
 • Zarządzanie procesami w systemie Linux
 • Monitorowanie i optymalizacja zużycia zasobów
 1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego Linux:
 • Zarządzanie użytkownikami i hasłami
 • Konfiguracja zapory ogniowej (iptables)
 1. Rozwiązywanie problemów systemowych:
 • Diagnozowanie i naprawianie problemów z systemem Linux
 • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych
 1. Administracja systemem plików i RAID:
 • Zarządzanie systemem plików
 • Konfiguracja i zarządzanie RAID

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu