KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ – 30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy zwierzętom
 • Prawne aspekty pomocy zwierzętom
 • Zachowanie się na miejscu zdarzenia
 • Zasady bezpieczeństwa
 1. Postępowanie w przypadku sytuacji nagłych
 • Prawidłowe parametry życiowe i ich kontrola
 • Badanie wstępne
 • Substancje toksyczne i zatrucia
 • Udary cieplne, hipertermia, wstrząs, podtopienia, zachłyśnięcia
 1. Postępowanie w przypadku urazów i stanów zdrowotnych
 • Rany, krwotoki, postrzały
 • Poparzenia, odmrożenia, hipotermia
 • Porażenia prądem
 • Stany nagłe układu pokarmowego
 1. Zachowanie w sytuacjach szczególnych
 • Postępowanie ze zwierzęciem w silnym stresie
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • Zabezpieczenie zwierzęcia i miejsca zdarzenia
 1. Zajęcia praktyczne
 • Przeprowadzenie badania wstępnego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie ze zwierzęciem nieprzytomnym
 • Opatrywanie ran.
 • Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów termicznych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku stanów nagłych przewodu pokarmowego

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.