KURS PIELĘGNACJI RACIC – 30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Anatomia palców bydła
 • Budowa anatomiczna palców bydła
 • Funkcje poszczególnych struktur anatomicznych
 • Znaczenie anatomiczne dla zdrowia i ruchomości zwierzęcia
 1. Patogeneza i przyczyny schorzeń racic
 • Procesy patologiczne prowadzące do schorzeń racic
 • Czynniki ryzyka związane z występowaniem tych schorzeń
 • Łączenie patogenezy z poszczególnymi chorobami
 1. Wpływ schorzeń racic na zaburzenia metaboliczne bydła
 • Interakcje między chorobami racicami a metabolizmem
 • Skutki uboczne dla zdrowia metabolicznego bydła
 • Wpływ na produkcję i reprodukcję zwierząt
 1. Rozpoznawanie schorzeń racic i najpopularniejsze jednostki chorobowe
 • Objawy kliniczne różnych chorób racic
 • Diagnostyka różnicowa
 • Najczęstsze schorzenia racic u bydła
 1. Body Locomotion Scoring
 • Metodologia oceny BCS
 • Wykorzystanie BCS we wczesnym rozpoznawaniu schorzeń racic w stadzie
 1. Profilaktyka zdrowej racicy
 • Środki zapobiegawcze mające na celu utrzymanie zdrowia racic
 • Zarządzanie żywieniem, hodowlą i warunkami środowiskowymi w celu minimalizacji ryzyka schorzeń racic
 • Programy szczepień i rutynowe badania profilaktyczne
 1. Obsługa poskromu
 • Techniki bezpiecznej i skutecznej obsługi bydła
 • Zapobieganie stresowi u zwierząt podczas zabiegów
 • Znaczenie umiejętności komunikacji i budowania zaufania
 1. Ocena postawy krowy i konieczności wykonania korekcji
 • Metody oceny postawy i ruchomości zwierząt
 • Wskazania do korekcji postawy
 • Techniki korekcyjne i ich skuteczność
 1. Dobór i obsługa narzędzi do korekcji racic
 • Rodzaje narzędzi stosowanych do korekcji racic
 • Techniki ich używania
 • Bezpieczeństwo i higiena podczas pracy z narzędziami
 1. Mechaniczna i ręczna obróbka racic
 • Procesy mechanicznej i ręcznej obróbki racic
 • Techniki wycinania i kształtowania racic
 • Zapobieganie urazom i zakażeniom
 1. Leczenie i pielęgnacja racicy
 • Metody leczenia różnych schorzeń racic
 • Pielęgnacja racic w celu przyspieszenia gojenia się i zapobiegania nawrotom
 • Monitoring efektów leczenia i ocena skuteczności.

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.