KURS KUCIA KONIA – 18 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Podstawy kucia koni
 • Anatomia i fizjologia kopyt
 • Znaczenie prawidłowego kucia dla zdrowia koni
 • Narzędzia i sprzęt używane podczas kucia
 1. Techniki kucia
 • Obróbka i modelowanie kopyt
 • Ochrona i poprawa zdrowia kopyt poprzez kucie
 • Diagnoza i rozwiązywanie problemów kopytowych
 1. Specjalizacje w kuciu
 • Kucie dla koni sportowych
 • Kucie terapeutyczne: zapobieganie i leczenie urazów
 • Kucie dla koni roboczych i użytkowych
 1. Aspekty prawne i etyczne
 • Przepisy dotyczące praktyki kucia koni
 • Etyka w praktyce kucia: dobrostan zwierząt, zapobieganie nadużyciom
 1. Ćwiczenia praktyczne
 • Symulacje kucia na modelach kopyt
 • Praktyczne zajęcia z kucia koni różnych ras i dyscyplin
 • Praktyka kucia na żywych koniach pod nadzorem doświadczonych instruktorów

Kurs o łącznym czasie trwania 18 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.