KURS OPIEKA MEDYCZNA – 80 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do opieki medycznej
 • Definicja opieki medycznej
 • Rola opiekuna medycznego
 • Zasady etyki i bezpieczeństwa w opiece medycznej
 1. Anatomia i fizjologia podstawowa
 • Poznanie podstawowych struktur ciała ludzkiego
 • Zrozumienie podstawowych funkcji narządów i układów
 1. Znaki życia i podstawowe pomiary
 • Pomiar ciśnienia krwi
 • Pomiar temperatury ciała
 • Pomiar tętna i oddechu
 1. Higiena osobista i opieka nad pacjentem
 • Kąpiele pacjenta
 • Pomoc w ubieraniu się i rozbieraniu
 • Zasady pielęgnacji skóry i higieny jamy ustnej
 1. Podstawy pierwszej pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Zatrzymanie krwawienia
 • Postępowanie w przypadku złamań i skręceń
 1. Opieka nad pacjentem w różnych stanach chorobowych
 • Opieka nad pacjentem po udarze
 • Opieka nad pacjentem po operacjach
 • Opieka nad pacjentem w przypadku przewlekłych chorób
 1. Leczenie ran
 • Ocena i pielęgnacja ran
 • Stosowanie opatrunków i bandaży
 • Zapobieganie zakażeniom
 1. Administrowanie lekami
 • Zasady przyjmowania leków
 • Rozpoznawanie leków i ich dawkowanie
 • Techniki podawania leków, np. doustnie, pozajelitowo, przezskórnie
 1. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną
 • Budowanie zaufania i empatii
 • Radzenie sobie ze stresem pacjenta i jego rodziny
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje
 1. Zarządzanie dokumentacją medyczną
 • Prowadzenie rejestracji pacjentów
 • Dokumentowanie procedur medycznych
 • Zachowanie poufności danych pacjentów

Kurs o łącznym czasie trwania 80 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.