KURS DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DOKUMENTU – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do dostępności cyfrowej
 • Definicja dostępności cyfrowej
 • Znaczenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przegląd przepisów i standardów dotyczących dostępności cyfrowej
 1. Zasady projektowania dla dostępności
 • Zrozumienie różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Zasady czytelności i przejrzystości dokumentów
 • Wykorzystanie odpowiednich kolorów, kontrastu i rozmiarów czcionek
 1. Tworzenie dostępnych dokumentów tekstowych
 • Formatowanie tekstu i paragrafów
 • Dodawanie alternatywnych opisów obrazów
 • Używanie nagłówków i znaczników semantycznych
 1. Dostępność multimediów
 • Dodawanie alternatywnych napisów do multimediów
 • Wsparcie dla dostępu do treści dźwiękowych
 • Wsparcie dla treści wideo dla osób z problemami słuchu lub widzenia
 1. Tworzenie formularzy dostępnych
 • Projektowanie formularzy przyjaznych dla czytników ekranowych
 • Używanie etykiet formularzy i atrybutów dostępności
 • Testowanie formularzy pod kątem dostępności
 1. Narzędzia i technologie wspierające dostępność
 • Przegląd narzędzi wspomagających dostępność cyfrowych dokumentów
 • Wykorzystanie funkcji dostępności w popularnych programach biurowych
 • Wykorzystanie narzędzi do automatycznego sprawdzania dostępności
 1. Ocena dostępności i testowanie
 • Metody oceny dostępności dokumentów
 • Testowanie dostępności przy użyciu różnych narzędzi
 • Poprawa dostępności na podstawie wyników testów

Kurs o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.