KURS UKŁADY HYDRAULICZNE – 10 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do układów hydraulicznych
 • Rola układów hydraulicznych w różnych branżach.
 • Podstawowe zasady działania układów hydraulicznych.
 • Rodzaje układów hydraulicznych.
 1. Podstawy hydrauliki
 • Prawa Pascal'a.
 • Ciśnienie, przepływ i siła w kontekście hydrauliki.
 • Główne elementy układu hydraulicznego: pompy, cylindry, zawory.
 1. Pompy hydrauliczne
 • Rodzaje pomp hydraulicznych (np. tłokowe, zębate, łopatkowe).
 • Zasada działania i zastosowanie różnych typów pomp.
 • Dobór pompy do konkretnych zastosowań.
 1. Zawory hydrauliczne
 • Rodzaje zaworów hydraulicznych (np. sterowane ciśnieniem, sterowane proporcjonalnie).
 • Zasada działania i funkcje poszczególnych typów zaworów.
 • Montaż, regulacja i konserwacja zaworów.
 1. Akumulatory hydrauliczne
 • Rola akumulatorów w układach hydraulicznych.
 • Rodzaje akumulatorów i ich zastosowanie.
 • Bezpieczne ładowanie i rozładowywanie akumulatorów.
 1. Cylindry hydrauliczne
 • Rodzaje cylindrów hydraulicznych.
 • Zasada działania i zastosowanie cylindrów.
 • Montaż, regulacja i konserwacja cylindrów.
 1. Filtracja w układach hydraulicznych
 • Znaczenie filtracji w układach hydraulicznych.
 • Rodzaje filtrów i ich funkcje.
 • Cykle i procedury wymiany filtrów.
 1. Rurociągi i złącza hydrauliczne
 • Wybór odpowiednich materiałów rurociągowych.
 • Różnice między różnymi typami złączy.
 • Montaż i konserwacja rurociągów.
 1. Systemy sterowania hydraulicznego
 • Zastosowanie elektrohydrauliki.
 • Zasada działania układów sterowania.
 • Programowalne sterowniki PLC w układach hydraulicznych.
 1. Bezpieczeństwo w pracy z układami hydraulicznymi
 • Zasady bezpiecznej obsługi układów hydraulicznych.
 • Procedury awaryjne i ratownicze.
 • Znaczenie odpowiedniego szkolenia personelu.
 1. Diagnostyka i naprawy układów hydraulicznych
 • Metody diagnostyki awarii w układach hydraulicznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie napraw.
 • Utrzymywanie regularnych przeglądów.

Kurs o łącznym czasie trwania 10 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.