KURS DIAGNOSTYKA I OBSŁUGA POJAZDÓW HYBRYDOWYCH I ELEKTRYCZNYCH – 10 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do techniki wysokowoltowej
 2. Budowa pojazdów elektrycznych
 3. Ładowanie pojazdów elektrycznych
 4. Maszyny elektryczne
 5. Sterowanie maszynami elektrycznymi
 6. Ładowarki wewnętrzne akumulatora
 7. Ogniwa paliwowe
 8. Pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi
 9. Perspektywy rozwojowe pojazdów elektrycznych
 10. Pojazdy hybrydowe
 11. Rodzaje napędu hybrydowego
 12. Mikrohybrydy
 13. Układy hybrydowe różnych producentów

Kurs o łącznym czasie trwania 10 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.